Janusz Olędzki

Prace oryginalne:

Umińska H, Złotorowicz -Wojmir W, Olędzki J. Bogacka-Zatorska E. Pierwotny gruczolakorak wyrostka robaczkowego. Pol Przegl Chir 1984; 10: 1135–1137.

 

Tomaszewski L, Umińska H, Konarska L, Szmajda D, Kulesza A, Olędzki J.  Przydatność oceny izoenzymów amylazy we krwi i moczu w ostrym zapaleniu trzustki.  Pol Tyg Lek 1984, 7; 629–33.

 

Nowacki MP, Liszka-Dalecki P, Nasierowska-Guttmajer A, Sopyło R, Olędzki J, Bujko K. Czerniak złośliwy kanału odbytu. Amputacja brzuszno-kroczowa, czy wycięcie miejscowe? Nowotwory 1996; 46: 522–529.

 

Nowacki MP, Chwaliński M, Liszka-Dalecki P, Olędzki J, Rutkowski A. Rak  jelita grubego z naciekaniem narządów sąsiedztwa. Zajęcie węzłów chłonnych  czynnikiem rokowniczym? Nowotwory 1997; 47: 519–529.

 

Nowacki MP, Olędzki J, Herman K, Stelmach A, Liszka-Dalecki P. Struniak kości krzyżowej-problem kliniczny. Pol Przegl Chir 1997; 69: 1040–1045.

 

Nowacki MP, Jaskóła K, Olędzki J, Bujko K, Siedlecki P.   Współczesne zasady leczenia skojarzonego raków okrężnicy, odbytnicy i odbytu. Nowotwory 1998;48: 1011–1030.

 

Nowacki MP, Liszka-Dalecki P, Olędzki J, Sopyło R, Chwaliński M, Bujko K, Nasierowska-Guttemajer A. Malignant melanoma of the anal canal: choosing   between abdomino-perineal resection or local excision. Med Sci Monit 1998; 4 (3): 443–447.

 

Bujko K, Nowacki MP, Liszka-Dalecki P, Olędzki J, Sopyło R. Skuteczność radiochemioterapii przedoperacyjnej u chorych na nieresekcyjnego raka odbytnicy. Wyniki badania pilotowego. Nowotwory 1998; 48: 663–673.

 

Olędzki J, Nowacki MP. Komentarz do pracy Lowry CA. Rak jelita grubego. Med Prakt Chir 1998; 5: 130–132.

 

Bujko K, Nowacki MP, Olędzki J. Operacyjny rak odbytnicy. Napromienianie przed-, czy pooperacyjne. Nowotwory 1998; 48: 925–939.

 

Olędzki J. List do Redakcji-komentarz do pracy "Premliminary           Results of Preoperative  5-Fluorouracil, Low-Dose Leucovorin, and Concurrent Radiation Therapy for Clinically Resectable T3 Rectal Cancer. Grann A,Minsky B.D,Cohen A.M i wsp. Dis Colon Rectum. 1997; 40: 515–22." Nowotwory 1998; 48: 177–178.

 

Nowacki MP, Olędzki J. Komentarz do pracy: Hyder JW. Przygotowanie jelita grubego do zabiegu operacyjnego. Curr Surg Ther 1998. Med. Prakt Chir 1998;6:154–155.

 

Rutkowski A, Olędzki J, Chwaliński M, Sopyło R, Bednarczyk M. Wczesne rozpoczęcie żywienia doustnego po operacjach z odtworzeniem ciągłości jelita grubego. Pol Przegl Chir 1999; 4: 351–357.

 

Nowacki MP, Jaskóła K, Olędzki J, Bujko K, Siedlecki P.  Leczenie skojarzone raków jelita grubego. Farm Pol 1999.

 

Bujko K, Nowacki MP, Sopyło R, Olędzki J, Bednarczyk M, Skoczylas J.  Wczesne wyniki leczenia skojarzonego chorych na raka dolnej części odbytnicy.  Pol Przegl Chir 1999; 71: 479–486.

 

Nowacki MP, Olędzki J. Komentarz do pracy: Bleday R. Miejscowe wycięcie raka odbytnicy (World J Surg 1997; 21: 7-6-714).  Med. Prakt Chir 1999; 2: 21–23.

 

Olędzki J. ,,Ocena wybranych aspektów jakości życia chorych po resekcji przedniej z powodu raka odbytnicy’’ - praca doktorska. Centrum Onkologii, 1999 Warszawa.

 

.Rutkowski A, Nowacki MP, Chwaliński M, Olędzki J, Nawrocki G. Przydatność gąbki kolagenowej nasączonej garamycyną w profilaktyce wczesnych powikłań pooperacyjnych u chorych na raka odbytnicy- wyniki badania randomizowanego. Pol Przegl Chir 2000; 72:834–845.

 

Olędzki J, Nowacki MP, Bujko K. Zespół resekcji przedniej. Pol Przegl Chir 2001;73: 442–450.

 

Bujko K, Nowacki MP, Olędzki J, Sopyło R, Skoczylas J, Chwaliński M. Sphincters preservation after short-term preoperative radiotherapy for low rectal cancer. Presentation of own data and literature review. Acta Oncol 2001;40: 593–601.

 

Nowacki MP, Rutkowski A, Bujko K, Olędzki J, Sopyło R. Wczesne powikłania pooperacyjne u chorych na raka odbytnicy poddanych napromienianiu przedoperacyjnemu. Pol Przegl Chir 2002; 74: 1123–1137.

 

Rutkowski A, Nowacki MP, Olędzki J, Bujko K. Anastomosis site  a risk factor for anastomotic leakage after elective anterior resection of rectal cancer. Nowotwory. J. Oncol. 2002; 52: 295–299.

 

Olędzki J, Nowacki MP. Intact Mucosa Coloplasty Pouch (IMCP) – a modification of colonic coloplasty pouch. Nowotwory J Onc 2003; 53: 405–408.

 

Olędzki J, Chwaliński M, Rogowski W, Sopyło R, Nowacki MP. Total cystectomies in the surgical treatment of rectal cancer with prior chemoradiation: analysis of postoperative morbidity and survival. Int J Colorectal Dis 2004; 19: 124–127.

 

Bujko K, Nowacki Mp, Nasierowska-Guttmejer A, Michalski W, Bębenek M, Pudełko M, Kryj M, Olędzki J, Szmeja J, Słuszniak J, Serkies K, Kładny J, Pamucka M, Kukołowicz P on behalf of the Polish Colorectal Study Group. Sphincter preservation Following Preoperative Radiotherapy for Rectal Cancer: Report of Randomised Trial Comparing Short-Term Radiotherapy Vs Conventionally Fractionated Radiochemtherapy. Radiotherapy and Oncology. 2004:accepted 30 December 2003.

 

Olędzki J, Nowacki M. Komentarz do pracy: Kołodziejski L.S. i wsp. Proste wyznaczenie poziomu amputacji kości krzyżowej za pomocą tomografii komputerowej. Pol. Przegl. Chir 2005; 6, 93–94.

 

Bujko K, Nowacki MP, Kępka L, Olędzki J, Bębenek M, Kryj M on behalf of the Polish Colorectal Study Group. Postoperative  Complications in Patients Irradiated Preoperatively for Rectal Cancer: Report of a Randomised Trial Comparing Short-Term Radiotherapy vs. Chemoradiation. Colorectal Disease 2005, 7, 410–416.

 

Bujko K, Nowacki MP, Nasierowska-Guttmejer A, Kępka L, Winkler_Spytkowska B, Suwiński R, Olędzki J,  Stryczyńska G, Wieczorek A, Serkies K, Rogowska D, Tokar P on behalf of the Polish Colorectal Study Group. Prediction of mesorectal nodal metastases after chemoradiation for rectal cancer.: results of a randomised trial. Implication for subsequent local excision. Radiother Oncol 2005, 76, 234–240.

 

Nowacki MP, Rutkowski A, Olędzki J, Chwaliński M. Prospective, randomized trial examining the role of gentamycin-containing collagen sponge in the reduction of postoperative morbidity in rectal cancer patients: early results and surprising outcome at 3-years follow-up. Int J Colorectal Dis. 2005; 20: 114–120.

 

J. Olędzki. Komentarz dla „Polskiego Przeglądu Chirurgicznego“ dotyczący pracy: Vavra P, Gunkova P, Rydlova M, Pelikan A et al. Rectal Cancer Treatment Results from one of the biggest Czech Republic Regions. Pol Przeg Chir. 2005, 77, 6, 576–586.

 

Źółciak A, Bujko K, Kępka L, Olędzki J, Rutkowski A, Nowacki MP. Abdominoperineal resection or anterior resection for rectal cancer: patient preferences before and after treatment. Colorectal Dis. 2006, 8, 575–580.

 

Pietrzak L, Bujko K, Nowacki MP, Kępka L, Olędzki J, Rutkowski A, Szmeja J, Kładny J, Dymecki D,  Wieczorek A, Pawlak M, Leśniak T, Kowalska T, Richter P; Polish Colorectal Study Group. Quality of life, anorectal and sexual functions after preoperative radiotherapy for rectal cancer: report of a randomised trial. Radiother Oncol. 2007, 84, 217.

 

Kosakowska E, Nowakowska D, Olędzki J. Zaawansowany rak odbytnicy. Onkologia w Praktyce Klinicznej. 2007, 3, 3, 150–153.

 

Olędzki J. Wytyczne badań kontrolnych chorych na raka jelita grubego. Dziki A, Wallner G (red).Wytyczne diagnostyczno-terapeutyczne w raku jelita grubego. 2007.

 

Bujko K, Richter P, Kołodziejczyk M, Nowacki MP,  Kulig J, Popiela T, Gach T, Olędzki J, Sopyło R, Meissner W, Wierzbicki R, Polkowski W, Kowalska T, Stryczyńska G, Paprota K. Preoperative radiotherapy and local excision of rectal cancer with immediate radical re-operation for poor responders. Radiother Oncol. 2009, 92: 195–201.

 

Bakun M, Kaczmarski J, Poznański J, Rubel T, Rozga M, Malinowska A, Sands D, Hennie E, Oledzki J,  Ostrowski J, Dadlez M. An integrated LC-ESI-MS platform for quantitation of serum peptide ladders. Aplication for colon carcinoma study. Proteomics Clin. Appl. 2009, 3, 1–15.

 

 

Prace poglądowe:

Ziembikiewicz A, Nowacki MP, Sopyło R, Grochowicz M, Olędzki J, Rutkowski A. Leczenie zachowawcze choroby hemoroidalnej z uzyciem    preparatów Proctosone i Hemcort HC. Magazyn Medyczny 1996; 6 : 32–35.

 

Ziembikiewicz A, Nowacki MP, Rutkowski A, Liszka-Dalecki P, Olędzki J. Leczenie instrumentalne i operacyjne guzków krwawniczych. Magazyn Medyczny 1996; 7 : 23–24.

 

Olędzki J, Nowacki MP, Sopyło R. Metody operacyjnego zachowania zwieraczy lub rekonstrukcji umożliwiającej odtworzenie naturalnej drogi wydalania.  Nowa Med. 1999; 4: 27–28.

 

Olędzki J, Nowacki MP,  Nowotwory jelita grubego - radykalne leczenie operacyjne.  Nowa Med. 1999; 4: 14–17.

 

Sopyło R, Nowacki MP, Olędzki J. Operacje paliatywne.  Nowa Med. 1999; 4: 53–57.

 

Nowacki MP, Olędzki J, Chwaliński M. Chirurgia raka jelita      grubego. Med Prakt Chir 2002/6; 113–116.

 

 

Streszczenia  Zjazdowe i ustne prezentacje :

Olędzki J, Nowacki MP. Rak jelita grubego z naciekaniem narządów         sąsiedztwa. Zajęcie węzłów chłonnych czynnikiem rokowniczym". Zjazd   Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej; Kraków: 26–27 maj 1996.

 

Bujko K, Nowacki MP, Sopyło R, Olędzki J.” Napromienianie przedoperacyjne jako metoda zwiększająca prawdopodobieństwo zachowania zwieraczy u chorych na raka odbytnicy” VI Zjazd PTCHO. 2000, Kraków.

 

Bujko K, Nowacki MP, Sopyło R, Skoczylas J, Olędzki J. „ Ocena skuteczności napromieniania wysokimi dawkami frakcyjnymi u chorych na resekcyjnego raka odbytnicy” VI Zjazd PTCHO. 2000, Kraków.

 

Olędzki J, Nowacki MP, Rutkowski A, Chwaliński M. „Zespół resekcji przedniej” VI Zjazd PTCHO. 2000, Kraków.

 

Rutkowski A, Olędzki J, Chwaliński M, Sopyło R, Bednarczyk M. Wczesne  rozpoczęcie żywienia doustnego po operacjach z odtworzeniem ciągłości jelita grubego, a powikłania pooperacyjne. VI Zjazd PTCHO. 2000, Kraków.

 

Rutkowski A, Nowacki MP, Chwaliński M, Olędzki J, Nawrocki G. Przydatność gąbki kolagenowej nasączonej garamycyną w profilaktyce wczesnych powikłań pooperacyjnych u chorych na raka odbytnicy- wyniki badania randomizowanego. VI Zjazd PTCHO. 2000, Kraków.

 

Chwaliński M, Nowacki MP, Rutkowski A, Kamińska J, Olędzki J. Prognostyczne znaczenie przedoperacyjnych oznaczeń CEA i CRP u chorych na raka jelita grubego. VI Zjazd PTCHO. 2000, Kraków.

 

Bujko K, Nowacki MP, Olędzki J, Sopyło R, Skoczylas J. Sphincter-preserving surgery following short-term radiotherapy for rectal cancer. 29 Zjazd ESTRO w Turcji, Istambuł, wrzesień 2000.

 

Sopyło R, Bujko K., Nowacki MP, Olędzki J, Chwaliński M.  Total circumferential mesorectal excision 2-3 cm below tumour or total mesorectal excision for rectal cancer?  Perspectives in Colorectal Cancer, Dublin, Irlandia, 7 – 9 czerwiec 2001.

 

Nowacki MP,  Olędzki J. Own modification of colonic coloplasty pouch–Intact Mucosa Coloplasty Pouch (IMCP) [the best poster presented during the V International Symposium Sphincter Saving Surgery for Rectal Cancer ,16-19th Nov. 2002, Milan] 


Rutkowski A, Nowacki MP, Olędzki J, Chwaliński M. Results of randomised study examining the role of gentamycin collagen sponge placed into the pelvic cavity after excision of rectal cancer  (EAOP)

Ustna prezentacja ECCO 13, Paryż, 30.10-03.11. 2005. Long term results of a randomised trial  comparing preoperative short-course radiotherapy vs. preoperative conventionally fractionated chemoradiation for rectal cancer. Bujko K, Nowacki M, Nasierowska -Guttmejer A, Michalski W, Bebenek M, Kryj M, Oledzki J, Szmeja J, Kladny J, Pietrzak L for the Polish Colorectal Study Group.

 

 

Inne:

Olędzki J. ”Standardy postępowania w Klinice Nowotworów Jelita Grubego Centrum Onkologii w Warszawie jako jeden z instrumentów zarządzania jakością”- praca dyplomowa. Uniwersytet Warszawski. Wydział Nauk Ekonomicznych. Podyplomowe Studium Ekonomiki Zdrowia. 2001 Warszawa.

 

 

 


Prof. nadzw. dr hab. n. med.

Built with Berta.me